Selvmordsforsøg: registrering, vurdering og behandlingstilbud: En kvantitativ undersøgelse forud for kvalitetsudviklingsprojekt

Translated title of the contribution: Attempted suicide: registration, assessment and treatment modalities: A quantitative investigation before a quality development project

Marianne Hvid, August G. Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Abstract

Introduktion: Undersøgelsen tilsigter at finde forekomsten af
selvmordsforsøg og belyse demografi, registreringspraksis, vurde-
ring/tilsyn og behandlingstilbud.
Materiale og metoder: En bred indsamlingsmetode er anvendt.
Der er indsamlet data over tre måneder fra alle modtageafdelinger
på H:S Amager Hospital. Materialet omfatter 99 personer i alde-
ren 16-77 år, med 107 henvendelser.
Resultater: Demografiske data og selvmordsadfærd er som i til-
svarende undersøgelser, dog er kvinde-mand-ratioen højere, og der
er relativt få unge. EUN4 (kontaktårsagskode for selvmord/selv-
mordsforsøg) og/eller X60-X84 (bidiagnose for tilsigtet selvbeska-
digelse) ses anvendt på somatisk skadestue i 36%, på akut me-
dicinsk modtageafdeling i 1% og på psykiatrisk skadestue i 13%
af tilfældene. Psykiatrisk vurdering/tilsyn foreligger i 71% af til-
fældene. 20% har ikke fået psykiatrisk vurdering/tilsyn, og 9% har
afslået. I 8% af tilfældene er der ingen risikofaktorer nævnt, og i
87% er de delvis omtalt. 35% af tilfældene er blevet indlagt, og
29% blev anbefalet at gå til egen læge. 31% blev anbefalet andre
behandlingstilbud.
Diskussion: Nuværende registreringskoder kan ikke anvendes som
indikatorer for selvmordsforsøg. Psykiatrisk vurdering/tilsyn og be-
handlingstilbud forekommer i de fleste tilfælde, men ikke i til-
strækkeligt omfang, idet 9% har afslået, og 19% blev ikke vurde-
ret psykiatrisk. Psykiatriske vurderinger/tilsyn bør opgraderes og
anvendes som standardprocedure ved alle selvmordsforsøg. Vurde-
ring af risikofaktorer ses ikke tilstrækkeligt anvendt. Patienter
uden indlæggelsesbehov fik uspecifikke behandlingstilbud.
Translated title of the contributionAttempted suicide: registration, assessment and treatment modalities: A quantitative investigation before a quality development project
Original languageDanish
Pages (from-to)47-50
Number of pages4
JournalUgeskrift for Laeger
Volume167
Issue number1
Publication statusPublished - 2005

Keywords

 • Adolescent
 • adult
 • aftercare
 • denmark
 • female
 • male
 • middle aged
 • psychiatric status rating scales
 • quality assurance
 • health care
 • registries
 • risk factors
 • suicide
 • attempted

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Attempted suicide: registration, assessment and treatment modalities: A quantitative investigation before a quality development project'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this