Psykosocialt arbejdsmiljø blandt arbejdstagere på Færøerne: En spørgeskemaundersøgelse

Annika H. Davidsen, Thomas Clausen, Marie Louse Bak, Bo Netterstrøm, Pál Magni Weihe

Research output: Book/ReportBook

13 Downloads (Pure)

Abstract

Projektets oprindelige arbejdstitel var ”kortlægning af arbejdsmiljøet blandt færøske arbejdstagere – med særlig fokus på det mentale helbred hos unge”. Intentionen var og er at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø på Færøerne, belyst både kvantitativt og kvalitativt. I supplement til en spørgeskemaundersøgelse ville vi invitere et udsnit af de yngre og førstegangsansatte til et interview om deres mentale helbred i arbejdslivet. Desuden vil også de fysiske arbejdsmiljøpåvirkninger blive beskrevet ved hjælp af spørgeskemaer. I vores nabolande stiger forekomsten af, og dermed også udgifterne til, arbejdsrelateret stress. Flere undersøgelser viser desuden et stigende antal unge, der oplever mentale helbredsproblemer så som angst og depression. Vi har ingen grund til at tro, at det forholder sig meget anderledes på Færøerne. Formålet med denne undersøgelse er todelt: Først vil vi beskrive arbejdsmiljøet blandt de omkring 28.000 arbejdstagere på Færøerne ved brug af et dansk valideret spørgeskema. Eftersom yngre arbejdstagere og førstegangsansatte i andre undersøgelser har vist sig at have en mere sårbar position på arbejdsmarkedet end deres ældre kollegaer, vil vi sideløbende igennem interviews med en gruppe unge arbejdstagere, belyse deres forhold på arbejdsmarkedet med fokus på deres mentale sundhed, stress og betydningen af gode arbejdsfællesskaber. Projektet er det første af sin slags på Færøerne, og vi har derfor etableret et samarbejde mellem færøske og danske forskere på arbejdsmiljøområdet for at sikre kvaliteten og gennemførligheden af projektet. Undersøgelsen er blevet mulig med velvillig økonomisk støtte fra bidragsydere både i Danmark og på Færøerne. Denne rapport udgør den første afrapportering af spørgsmålene vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. Det er vores hensigt at undersøge datamaterialet yderligere og udforme en mere dybdegående rapport, som også inkluderer det fysiske arbejdsmiljø. Resultaterne vil efterfølgende blive formidlet på færøsk til relevante modtagere på Færøerne. Desuden i videnskabelige tidsskrifter, i det omfang vi finder interessante sammenhænge, idet det færøske samfund må anses at have et helt særligt arbejdsmarked, idet beskæftigelsen og den gennemsnitlige arbejdstid er blandt de højeste i vores del af verden. Det tilstræbes at gøre råmaterialet tilgængelig for alle parter på arbejdsmarkedet og for myndigheder, dog uden at kompromittere deltagernes anonymitet. Resultaterne fra undersøgelsen giver os mulighed for at udpege særlige indsatsområder i forhold til at fremme sundhed blandt færøske arbejdstagere, og resultaterne vil derfor have en værdi på flere niveauer: for den enkelte medarbejder, for arbejdsgiverne og for det politiske system med ansvaret for det færøske arbejdsmarked.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherNational Research Centre for the Working Environment
Number of pages39
Publication statusPublished - Jun 2023

Keywords

  • employee wellbeing
  • Psychosocial working environment
  • Faroe Islands

Cite this