Participatorisk GIS, planlægning, og aktionsforskning i lokalsamfund

Gestur Hovgaard, Ragnheiður Bogadóttir

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

I dette kapitel diskuterer vi, hvordan brugen af Geografiske Informations-
systemer (GIS) kan indgå i aktionsforskning i lokalsamfund, og vi disku-
terer ligeledes, hvordan indsigter fra aktionsforskningen kan bidrage til
udviklingen af disse redskaber i planlægning for lokalsamfundsudvikling.
Mere konkret så tager vores diskussion udgangspunkt i et igangværende
forskningsprojekt på øen Sandoy i Færøerne. I lighed med mange andre
udkantssamfund med rig naturkapital, så har denne mindre, færøske ø med
omkring 1200 indbyggere i årtier kæmpet imod fraflytning og nedgang i
traditionelle og industrielle erhverv. Der øjnes nu bl.a. nye muligheder i
udvikling af landbrug og turisme. Vores bidrag i denne sammenhæng vil
være at undersøge, hvordan redskaber som GIS kan bidrage til planlægning
af bæredygtig ressourceforvaltning, herunder at facilitere lokalt menings-
fulde omstillingsprocesser i det fysiske og sociale landskab.
Kapitlet er bygget således op, at vi først kort beskriver baggrunden for
vores forskningsprojekt og dernæst præsenterer en generelt kritisk tilgang
til anvendelsen af geografiske informationssystemer i aktionsforskning.
Efter dette præsenteres den færøske kontekst, dette dels som en introduk-
tion til færøsk fysisk planlægning, dels som en præsentation af Sandoy og
nogle igangværende initiativer der. I kapitlets sidste del diskuteres så nogle
udfordringer for aktionsforskning, planlægning og anvendelsen af GIS i
den særlige kontekst, som øen Sandoy udgør.
Original languageDanish
Title of host publicationDen ufærdige fremtid
Subtitle of host publicationAktionsforskningens potentialer og udfordringer
EditorsA. Bilfeldt, M. S. Jørgensen, J. Andersen, K. A. Perry
PublisherAalborg Universitetsforlag
Chapter7
Pages162-178
Number of pages17
Edition(Open Access udgave)
Publication statusPublished - 2018

Cite this