Færøernes militærgeografiske betydning for USA og NATO

Esben Salling Larsen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Abstract

I litteraturen om Danmark under Den Kolde Krig og om Færøsk sikker-hedspolitik finder man argumentet om, at flere militære installationer gav Færøerne en særlig strategisk betydning i NATO under Den Kolde Krig. Denne artikel har analyseret Færøernes betydning i et militærgeografisk per-spektiv og har anvendt et bredere kildegrundlag end den hidtidige litteratur og har sammenlignet med andre tilsvarende beliggenheder. På den baggrund kan det konkluderes, at Færøerne har været en dominerende geografisk position i en kort periode i 1960’erne. Modsat den gængse fremstilling i eksisterende dansk og færøsk litteratur på området var Færøerne ikke et betydende base-område under Den Kolde Krig, og de tekniske installationer var ikke unikke, men udtryk for, at der under Den Kolde Krig etableredes talrige tilsvarende installationer. Færøernes militære betydning under Den Kolde Krig kan ses som en forståelsesramme for Færøernes fremtidige betydning. På den bag-grund bør man tage udgangspunkt i, hvordan Færøernes beliggenhed konkret kan understøtte militære operationer, og man skal gøre sig klart, at en ny sik-kerhedspolitisk situation ikke nødvendigvis giver områder som Færøerne en blivende betydning, men sagtens kan medføre en vekslende betydning.
Original languageDanish
Pages (from-to)233-256
Number of pages24
JournalInternasjonal politikk : Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier
Volume78
Issue number3
Publication statusPublished - 2020
Externally publishedYes

Keywords

  • Militærgeografi
  • Færøerne
  • Kold krig
  • NATO
  • Nordatlanten
  • North Atlantic
  • Faroe Islands
  • cold war
  • military geography

Cite this