Det færøske forfatningsudkast i forfatningsretlig belysning

Translated title of the contribution: The Faroese draft constitution in Danish constitutional law perspective

Bárður Larsen, Kári á Rógvi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Med forslag til en færøsk forfatning, fremsat for Lagtinget den 6. marts 2010, blev der for første gang i Færøernes historie fremsat et fuldstændigt forslag til en
forfatning for Færøerne. Justitsministeriet fremsatte i et notat af 2. juni 2010 en omfattende kritik af forfatningsforslaget. Kritikken gik særlig på, at forslaget var på kollissionskurs med rigets grundlov og ville kunne at skabe en betydelig tvivl af forfatningsretlig karakter, bl.a. om Færøerne herefter fortsat vil være en del af den danske stat. I artiklen argumenteres der for, at Justitsministeriets problematiserende notat ikke følger af nogen tvingende statsretlig doktrin, men har som sit grundlag et antipragmatisk og fundamentalistisk syn på statsret. Artiklen påviser endvidere, at selve grundlaget for hjemmestyreordningerne er den pragmatisme og konstruktive uenighed, som Justitsministeriet tilsyne-
ladende er i færd med at forlade. Det påvises at Justitsministeriets antipragmatisme er med til at blokere for, at der på Færøerne kan udvikles en levende forfatningsretlig kultur. Der gøres også opmærksom på, at Justits-
ministeriets synspunkt, hvorefter referencen til, at al magt på Færøerne ligger hos det færøske folk, er en potentiel løsrivelse fra den danske stat, er uden grundlag i den traditionelle opfattelse af det demokratiske begreb
om folkets suverænitet.
Translated title of the contributionThe Faroese draft constitution in Danish constitutional law perspective
Original languageDanish
Pages (from-to)153-162
Number of pages10
JournalJuristen
Volume2010
Issue number5
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • law
  • constitutional law
  • Faroe Islands

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The Faroese draft constitution in Danish constitutional law perspective'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this