Dansk i Færøerne: Mellem andetsprog og fremmedsprog

Páll Isholm, Olly Óladóttir Poulsen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

Dette kapitel analyserer faglige formål og læremidler vedr. danskfaget i den færøske folkeskole med særlig vægt på 9. klassetrin. For at lave denne analyse, og for at læseren kan få et indblik i danskfagets særlige rolle i Færøerne, indleder vi med en kort historisk redegørelse for danskfaget som skolefag i Færøerne. Derefter er der en analyse af fagbeskrivelsen for dansk og en kort sammenligning i forhold til færøskfaget. Ud fra dette foretager vi en analyse af de mest fremtrædende læremidler til 9. klassetrin, og til slut kommer vi med en perspektivering af danskfagets rolle i fremtiden og nogle overvejelser over hvilke udfordringer det giver i en nordisk, kulturel og materialemæssig kontekst. Empirien i kapitlet tager hovedsageligt udgangspunkt i en kvalitativ undersøgelse som blev lavet i 2015 i forbindelse
med et kandidatspeciale, Dansk som fremmedsprog i Færøerne, skrevet af den ene af os, Olly Óladóttir Poulsen (Poulsen, 2017). Empirien til specialet fremkom gennem et Mixed design i form af observation, spørgeskemaer og interviews i forskellige 9. klasser i Færøerne. Da der nu er gået syv år siden den undersøgelse blev lavet, har vi valgt at få lavet en ny undersøgelse for at få et indblik i, om der er nogle ændringer vedrørende valget af danskmaterialer der bliver brugt i udskolingen i dag, anno 2022. Undersøgelsen er kvantitativ, idet den kun bygger på et spørgeskema, og den omfatter ca. 50% af skolerne i Færøerne. I slutningen af kapitlet kommer vi ind på det pørgsmål om de færøske elever ville vælge engelsk som første fremmedsprog fremfor dansk. For at få belyst dette spørgsmål, valgte vi at lave en mindre kvantitativ undersøgelse af dette emne. Undersøgelsen blev lavet i form af et spørgeskema til alle eleverne i udskolingen på en af de større skoler i Færøerne.
Original languageDanish
Title of host publicationSproglig og kulturel mangfoldighed i læremidler til sprogundervisning i Norden
Subtitle of host publicationDansk og svensk som fremmedsprog, andetsprog, førstesprog, nabosprog og transitsprog
EditorsKaren Risager
Place of PublicationIceland
PublisherVigdís Finnbogadóttir Instituttet for fremmedsprog
Pages138-165
Number of pages28
ISBN (Electronic)978-9935-9547-2-5
Publication statusPublished - Oct 2022

Keywords

  • Language
  • Education
  • Nordic language
  • Teaching
  • Danish language
  • Swedish language

Cite this