Hvalfangsstationen við Áir – en kulturhistorisk gennemgang af en færøsk hvalfangststation af norsk oprindelse – viden om fortiden som skabelse af en historisk bevidsthed i et lokal, nationalt og globalt perspektiv.

Activity: Talk or presentationInvited talk

Description

The Whaling Station við Áir – a Cultural History on a Faroese Whaling Station of Norwegian Origin – Knowledge of the Past as a Creation of a Historical Consciousness in a Local, National and Global Perspective.
Nordisk konferanse om sjømat og kulturarv (Nordic Seafood and Cultural Heritage Conference), June 6.-8.2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen.
Period7 Jun 2012
Held atNorges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012.