Færøske børns læsevaner

Activity: Talk or presentationOral presentation

Description

I oplægget præsenteres data om færøske børns læsevaner. Der foreligger ikke megen forskning i færøske børns læsefærdigheder eller læsevaner. Færøske børn er med i PISA-undersøgelsen, hvor resultaterne i læsning har ligget under middel for OECD. Læsning er her forstået som et bredt begreb og inkluderer både bøger og digitale medier. Færøske børn har ikke adgang til samme mængde læsemateriale som børn, der har et af de større nordiske sprog som modersmål.
Resultaterne fra læsevaneundersøgelsen baserer sig på kvalitative og kvantitative data. I den kvantitative del blev 1512 elever spurgt, og responsraten var 84%. Der var ligevægt mellem piger og drenge, idet der var 49% piger og 51% drenge. Elever i 4., 6. og 9. klasse. 19 skoler - både mindre og større skoler - over hele landet deltog og har svaret på spørgsmål om, hvad de læser, hvor ofte de læser, hvilket sprog de læser på, og i hvilke medier de læser. Den kvalitative undersøgelse omfatter interviews med 40 elever i 6. klasse på 10 forskellige skoler. Oplægget vil fokusere på udvalgte resultater vedrørende mængde af læsning, særlige faktorer som er gældende for Færøerne, og en sammenligning med resultater fra en lignende dansk undersøgelse, som blev foretaget i 2017 (Tænketanken Fremtidens Biblioteker).
Period4 May 2022
Event title16 Nordic teacher Education Conference
Event typeConference
LocationTorshavn, Faroe IslandsShow on map
Degree of RecognitionInternational

Keywords

  • Færøske børn
  • læsevaner